logofinal4

FALE ALEA ʻO TONGA

ONGOONGO TUKU ATU

‘AMANAKI KE HOKO ATU ‘A E NGAAHI FAKATAHA ‘A E FALE ALEA ‘I HE ‘AHO MONITE 12 FEPUELI

‘Oku ‘amanaki ke hoko atu ‘a e ngaahi fakataha ‘a e Fale Alea ‘i he ‘aho Monite 12 ‘o Fepueli 2024 ‘i he taimi 2:00pm. Ko e hokohoko atu eni ‘a e ngaahi fakataha ‘o e ta’u faka-Fale Alea 2023 hili ‘a e fakataha fakamuimuitaha ‘i he ‘aho 9 ‘o Novema 2023. ‘E toki tapuni ‘a e ta’u Fale Alea lolotonga ‘i he ‘aho 2 ‘o Me 2024.

Ko e fatongia ‘o e Memipa Fale Alea ke me’a ‘i he ngaahi fakataha ‘a e Fale Alea. Ka ‘i ai ha Memipa ‘e mama’o mei he ngaahi fakataha ‘o lahi hake he mahina hohoko ‘e tolu, ‘e mole hono sea ‘i he Fale Alea tukukehe ‘o ka fakangofua ‘e he Fale Alea ke fakaloloa ‘ene mama’o. Kuo tali foki ‘e he Fale Alea ‘i he ‘aho 6 ‘o Fepueli 2024 ‘i he tohi ‘avetakai, ke fakaloloa ‘a e ngofua ke mama’o ha Hou’eiki Memipa ‘e toko ua mei he ngaahi fakataha ‘a e Fale Alea ‘o lahi hake ‘i he mahina ‘e tolu. Ko e ‘Eiki Palemia, Hon. Hu’akavameiliku, na’e ‘ikai me’a ‘i he fakataha ‘a e Fale Alea he ‘aho 7 ‘o Novema 2023, pea ‘oku kakato ai ‘a e mahina tolu ‘ene mama’o mei he Fale Alea ki he ‘aho 7 ‘o Fepueli 2024. Kuo ne ma’u ‘a e ngofua ke fakaloloa ‘a e taimi ‘ene mama’o mei he Fale ‘aki ha toe uike ‘e 2 makatu’unga ko e ngaahi fatongia faka-Pule’anga pea mo e ‘uhinga fakafaito’o. Ko e ‘Eiki Minisita Pa’anga, Hon. Tiofilusi Tiueti, na’e ‘ikai me’a ‘i he fakataha ‘a e Fale Alea he ‘aho 7 ‘o Novema 2023, pea ‘oku kakato ai ‘a e mahina tolu ‘ene mama’o mei he Fale Alea ki he ‘aho
7 ‘o Fepueli 2024. Kuo ne ma’u ‘a e ngofua ke fakaloloa ‘a e taimi ‘ene mama’o mei he Fale ‘aki ha toe ‘aho ‘e 12 makatu’unga ko e ngaahi fatongia faka-Pule’anga.

Ko e ngaahi ‘asenita ‘e ngaue ki ai ‘a e Fale Alea ‘i he ngaahi fakataha ‘oku kamata he mahina ni ‘oku kau ai ‘a e ngaahi lao fakaangaanga ‘a e pule’anga, ngaahi tuʻutuʻuni (regulations), ngaahi lipooti mei he ngaahi komiti ʻa e Fale Alea, ngaahi fakamatala fakataʻu ʻa e ngaahi potungaue ʻa e puleʻanga, ngaahi lipooti ʻatita, ngaahi lipooti ʻaʻahi faka-Fale Alea, pea mo e ngaahi fokotuʻu faka-Fale Alea.

Tuku Atu ʻi he Fakangofua ʻe he Kalake Pule ʻa e Fale Aleá
ʻAho 9 Fepueli 2024
ʻOfisi ʻo e Fale Alea ʻo Tonga, Nuku’alofa, Tonga

Go to top