Latest News In Tongan

logofinal2

FALE ALEA 'O TONGA

ONGOONGO TUKU ATU

FUOFUA TALANGA ‘A E SEA ‘O E FALE ALEA

“KO E TAUTEA LELEI TAHA KI HE HIA FEKAU’AKI MO E FAITO’O KONATAPU, KO E HILIFAKI ‘O E TAUTEA MATE?”

logofinal4
FALE ALEA ‘O TONGA

FAKAAFE KI HE KAKAI ʻO E FONUÁ KI HA NGAAHI FOKOTUʻU TOHI (WRITTEN SUBMISSIONS) FEKAUʻAKI MO E LAO FAKAANGAANGA FIKA 11A – 15A/ 2023

logofinal4
FALE ALEA ‘O TONGA

FAKAAFE KI HE KAKAI ʻO E FONUÁ KI HA NGAAHI FOKOTUʻU TOHI (WRITTEN SUBMISSIONS) FEKAUʻAKI MO E LAO FAKAANGAANGA FIKA 11A – 15A/ 2023

logofinal4

FALE ALEA ‘O TONGA

ONGOONGO TUKU ATU

MA’U ‘A E FANONGONONGO ‘OKU VAKAI’I ‘E HE FAKAMAAU’ANGA ‘A E FOUNGA NGAUE FAKA-FALE ALEA NA’E NGAUE’AKI KI HE PALOTI KE FAKAMOLOLOO’I ‘A E PALEMIA

Go to top