Latest News In Tongan

'E fakahoko 'a e fakataha hoko 'a e Fale Alea 'i he 'aho Tu'apulelulu 2 Sune 2022, taimi 10:00am

‘Oku ou tuku ‘a e fakafeta’i ki he ‘Otua Mafimafi ‘i he ‘ene tataki pea tau tu’uta mai ki he ‘aho ko eni.

FAKAAFE KI HE KAKAI ʻO E FONUÁ KE ʻOMAI HAʻANAU FOKOTUʻU FEKAUʻAKI MO E NGAAHI LAO FAKAANGAANGÁ ‘O E 2021 KUO TUKU ATU KI HE NGAAHI KOMITI ‘A E FALE ALEA
(Open invitation to the general public to make submissions on the Bills)

 

Go to top