Na’e tali ‘e he Fale Alea ‘o Tonga ‘a e Lao Fakaangaanga Ke Fakahu Atu 'a e Pa'anga 2022/2023 ki he Ngaahi Ngaue 'a e Pule'anga fakataha mo hono ngaahi fakatonutonu.

Ko hono tali ‘eni ‘a e Lao Fakaangaanga ‘i he ‘aho ni, 14 ‘o Sune 2022, ‘a ia ‘oku kau ki ai ‘a e Polokalama Patiseti ‘a e Pule’anga ki he Ta’u Fakapa’anga ngata ki he ‘aho 30 Sune, 2023, Fakamatala Patiseti 2022/2023 mo e Palani Ngaue ‘a e Ngaahi Potungaue Fakapule’anga 2022/2023 - 2024/2025

Ko e Lao Fakaangaanga ko ‘eni na’e tukuhifo ia ki he Komiti Kakato ‘o fai e feme’a’aki ki he kotoa ‘o e ngaahi Vouti, kimu’a hono tali ko ia ‘i he ‘aho ni.

Kaekehe ‘i he hili hono tali ‘a e Patiseti na’e fakamalo’ia ai pe ‘e he Minisita Pa’anga, Hon. Tatafu Moeaki mo e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Alea, Lord Fakafanua ‘a e ngaue lahi kuo lava ki he Patiseti.

Ko e fakalukufua ‘o e Patiseti ki he Ta’u Fakapa’anga 2022/2023 ‘oku fe’unga ia mo e $764.7 miliona ‘a ia ko e $437 miliona ‘oku fakapa’anga ‘e he Pule’anga pea ko e $327.7 miliona ‘oku fakapa’anga ia mei he Ngaahi Hoa Ngaue ki he fakalakalaka.

‘I he fakalukufua ko e $573.1 miliona ko e pa’anga pea ko e $191.6 miliona ko e tokoni koloa mei muli.

 

Go to top