Latest News In Tongan

‘Oku ‘amanaki ke fakahoko ‘i he Tu’apulelulu mo e Falaite ‘o e uike ni ‘a e Fakataha Talatalanoa ‘a e Komiti Tu’uma’u ‘a e Fale Alea ki he Lao´ mo e ngaahi kulupu kehekehe pehē ki he kakai ‘o e fonua fekau’aki mo e Lao Fakaangaanga ʻa Tonga ki he Sipotí mo e Vaʻingá 2021.

Akosita Lavulavu

Kuo fakafisi ‘a e ‘Eiki Minisita ki he Ngaahi Ngāue Lalahi ‘a e Pule’anga mo e Takimamata, ‘Akosita Lavulavu mei hono lakanga fakaminisitā ‘o kamata lau mei he ‘aho 2 ‘o Siulai, 2021.

‘Oku ngāue ‘a e pule’anga ki hono fetukutuku ‘a e kāinga Tonga tukuvakā ‘i Fisi ki Nu’usila pea ke toki fakafoki mai mei ai ki Tonga ni.

Tapu mo e ‘afio ‘a e ‘Otua na’e momoi ki ai ‘a e fonua ni. Tapu mo e Hou’eiki ‘o e fonua. Tapu mo e Sea ‘o e Fale Alea. Tapu mo e Palēmia ‘o Tongá. ‘Oku ou tuku ‘a e fakafeta’i ko e tauhi ‘ofa mo malu ‘oku fai ‘e he ‘Otua ma’a Tonga he ngaahi ‘aho ni. ‘Oku laumālie lelei pē ‘a e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Alea kau Fakafofonga ‘o e Hou’eiki Nōpele kae ‘uma’ā ‘a e kau Fakafofonga ‘o e Kakai.

Go to top