FALE ALEA 'O TONGA

TUKU ATU ‘A E TOHI TU’UTU’UNI FILI KI HE KOMISONI FILI MA’AE VAHENGA FILI TONGATAPU 10

Kuo tuku atu ‘i he ‘ahó ni mei he ‘Eiki Sea ‘o e Fale Aleá, Lord Fakafanua, ‘a e tohi tu’utu’uni fili (writ of election) ki he Komisoni Filí ke fakahoko ha Fili Si’i ke fili ai ha Fakafofonga ‘o e Kakai ma’ae Vāhenga Fili Tongatapu 10. ‘Oku makatu’unga eni ‘i he ‘atā ‘o e sea ‘i he Fale Aleá ma’ae Fakafofonga Tongatapu 10 hili ‘a e pekia honau Fakafofonga ki he Fale Alea, Hon. Pohiva Tu’i’onetoa, ‘i he ‘aho 18 ‘o Ma’asi 2023.

‘I he femahino’aki ‘a e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Aleá pea mo e Sea ‘o e Komisoni Filí, Rt. Hon. Lord Dalgety K.C, ‘o fakatatau ki he fiema’u ‘a e Lao ki he Fale Aleá, kuo tu’utu’uni ‘i he ‘ahó ni ai pē ke fakahoko
‘a e fili si’i ma’ae Vāhenga Fili ‘o Tongatapu 10 ‘i he ‘aho Tu’apulelulu 13 ‘o Siulai 2023.

 

 Tuku Atu ʻi he Fakangofua ʻe he Kalake Pule ʻa e Fale Aleá
ʻAho 11 ‘o Me 2023
ʻOfisi ʻo e Fale Alea ʻo Tonga, Nuku’alofa, Tonga

 

Go to top