Menu‘ASENITA FAKAANGAANGA FIKA 14/2013
FAKATAHA ‘A E FALE ALEA ‘O TONGA

Efiafi Tu’apulelulu 27 Sune, 2013
6.00pm.

HOKOHOKO ‘O E NGĀUE ‘A E FALE ALEA

Fika 01 : Lotu

Fika 02 : Ui ‘o e Hou‘eiki Memipa ‘o e Fale Alea

Fika 03 : Me‘a ‘a e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Alea.

Fika 04 : Lipooti fika 1/2013 mei he Kōmiti Tu’uma’u ki he Pa’anga

Fika 05 KŌMITI KAKATO

Lao Fakaangaanga


1 Fika 6/2013 Lao Fakaangaanga ke fakahū atu ‘a e Pa’anga ki he ngaahi ngaue ‘a e Pule’anga

Fika 06 : Ngaahi Me’a Makehe

Fika 07 : Kelesi

Share

Daily Progress in the House

Go to top