Menu

‘ASENITA FAKAANGAANGA FIKA 05/2013
FAKATAHA ‘A E FALE ALEA ‘O TONGA

‘Aho Tusite 12 Ma’asi, 2013
10.00 am.

HOKOHOKO ‘O E NGĀUE ‘A E FALE ALEA

Fika 01 : Lotu

Fika 02 : Ui ‘o e Hou‘eiki Memipa ‘o e Fale Alea

Fika 03 : Me‘a ‘a e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Alea.

Fika 04 : Ko e Fakafofonga ‘o e Vāhenga Fili Tongatapu 5

Fika 05 : KŌMITI KAKATO

5.1 Fika 02/2013: Lao Fakaangaanga (Fakatonutonu) ki he
Lao ‘o e Konisitūtone ‘o Tonga 2013

5.2 Fika 04/2013: Lao Fakaangaanga (Fakatonutonu) ki he
Fale Alea 2013

5.3 Fika 05/2013: Lao Fakaangaanga (Fakatonutonu) (fika 2)
ki he Lao ‘o e Konisitūtone ‘o Tonga 2013

Fika 06 : Ngaahi Meʻa Makehe

Fika 07 : Kelesi

Share

Daily Progress in the House

Go to top