Menu

'Oku ou kole keu fakatulou moe ‘Otu Laine Toputapu,

Tapu mo Ha'a Moheofo,
Tapu mo Ha'a Ma'afu,
Tapu moe Hou'eiki Nopele, pea Tapu mo Ha'a Matapule,
Tapu moe Hou'eiki Memipa ‘o e Kapineti moe Fale Alea ‘o Tonga,
Tapu moe Kau Taula'eiki Taki Lotu,

Pea tapu moe tangata'i fonua moe fefine'i fonua kotoa 'o e 'Otu Tonga, pea mo ha vulangi ‘oku a'u atu kiai ‘a e fakahoha'ani,

Kae 'ata keu fakahoko atu ‘a e po'uli moe loa ta'e'amanekina, kuo ne kapui 'a e 'Otu Tonga.
'I he taimi 3 efiafi 'o e 'aho Sapate ko hono 18 ‘o Ma'asi, 2012, na'e to ai ‘ a e La'a hono nima ‘o e 'Otu Tonga, 'a 'Ene 'Afio ko Kingi Siaosi V, 'i he Falemahaki Sa Mele, 'i Hong Kong, lolotonga ‘a ‘Ene fakahoko ‘a e ngaahi fatongia ai.

Na'e me'a tonu pe ai ‘a e Tama Pilinisi Kalauni, Pilinisi Tupouto'a Lavaka, 'i he hoko ‘a e fakamasiva fakaloloma koeni.

'I he 'aho ni, 'oku tau kau fakataha 'i hono hufia 'a e Fale ‘o Ha'a Moheofo, kaeuma'a ‘a e Tonga kotoa, koe'uhi koe silongo mo e longotai si'i Funga Matatoa kae'uma'a 'a Fangatapu pea kapui ai ‘a e 'Otu Anga'ofa,

Pea ‘oku ou tu'a 'ofa atu kia kimoutolu hono kotoa.

Nopele Tu'ivakanō
Palemia ‘o Tonga

Share

Daily Progress in the House

Go to top